Ale Kommun

Ale komun har ett strategiskt läge i västsverige.
Komunen bildades 1974 genom att de tre komunerna Nödinge, Starrkärr och Skepplanda slogs samman.
Ale har ett utvecklat samarbete med Göteborg och regionens övriga komuner och den västsvenska regionen utgör ett gemensamt arbetsmarknads- och pendlingsområde.
Ale har ett varierat näringsliv och stora satsningar kommer att göras de närmaste åren både på den egna komunen och det europeiska samarbetet.
Ett bra läge och goda kommunikationer gör att komunen är attraktiv för nya företag som vill etablera sig och här finns ledig industrimark.
Det finns idag cirka 26.500 invånare i Ale och de flesta bor i någon av tätorterna som ligger som ett pärlband längs Göta älv.
Det är Surte längst i söder och i nordlig riktning ligger Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen, Skepplanda och Alvhem.